Monique Landesbergen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. De informatie die Monique Landesbergen over u verzamelt en/of verwerkt (hierna: persoonsgegevens) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Monique Landesbergen houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gebruik van verzamelde gegevens
Monique Landesbergen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
– Als u een bestelling plaatst, zijn uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
– Als u bij Monique Landesbergen een bestelling plaatst, worden uw gegevens bewaard op een Secure Server.
– Als u besluit een recensie cq. reactie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden ons het recht voor bijdragen niet te publiceren.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Monique Landesbergen haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Om dit te kunnen doen maakt Monique Landesbergen ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.
Monique Landesbergen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Hoe kunt u cookies verwijderen?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Monique Landesbergen geen cookies ontvangt. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Bewaren persoonsgegevens
Monique Landesbergen bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden.

Inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens
Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen via:
Monique Landesbergen
Dorpsstraat 38
2343 BA Oegstgeest
Telefoon +31 (0) 71 517 37 01
Email: info@moniquelandesbergen.nl

Gegevensverstrekking aan derden
Monique Landesbergen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Het is echter mogelijk dat Monique Landesbergen gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Monique Landesbergen zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Monique Landesbergen en andere websites
Op de website www.moniquelandesbergen.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Monique Landesbergen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt.

Beveiliging gegevens
Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Monique Landesbergen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor Monique Landesbergen en haar medewerkers, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

Monique Landesbergen spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van techniek. Monique Landesbergen is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computer of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Monique Landesbergen.

Wijzigingen
Monique Landesbergen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Monique Landesbergen adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Monique Landesbergen wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld bekendmaking via de website www.moniquelandesbergen.nl.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Monique Landesbergen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Monique Landesbergen
Email: info@moniquelandesbergen.nl