Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Monique Landesbergen berusten uitsluitend bij Monique Landesbergen. Monique Landesbergen behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Monique Landesbergen.

Het is niet toegestaan deze site te framen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monique Landesbergen is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Monique Landesbergen heeft het recht, doch niet de plicht om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Monique Landesbergen, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Monique Landesbergen
Dorpsstraat 38
2343 BA Oegstgeest
Nederland
T: +31(0)71 517 37 01